header2

Info Stichting

Per 1-1-2014 zijn wij vanwege onze ANBI status verplicht de volgende gegevens over onze stichting te publiceren:

ANBI vaarwens

Gegevens Stichting Vaarwens

Postadres instelling:
Galgeriet 5A, 1141 GA Monnickendam
N.B. Dit is geen bezoekadres maar een postadres! Kijk op Meander Aktueel in de rechter kolom hiernaast voor het aktuele vaargebied van Stichting Vaarwens.
Telefoon: 020 2441092

Inschrijfnummers Bank, KVK en RSIN:

ING Bank: IBAN: NL17 INGB 0005 6591 79

Kamer van Koophander nr: 01128955

RSIN ANBI nummer: 819192387

ANBI doelstelling van Stichting Vaarwens:

De Stichting Vaarwens vaart gratis dagtochten met langdurig zieken en met mensen die een zeer slechte levensverwachting hebben door een levensbedreigende ziekte.

Analyse:

Begonnen als levensinvulling voor de oprichters is Stichting Vaarwens binnen vier jaar uitgegroeid tot een volwaardige organisatie met alle bijkomstigheden van sponsoring, administratie en samenwerkingsverbanden met gevarieerde bedrijven, instellingen en andere betrokken partijen. Hierdoor is er minder tijd voor de vaardagen zelf. Uitbesteding van bepaalde werkzaamheden is kenbaar gemaakt voor het zich concentreren op de vaardagen zelf en niet op alle bijkomende administratieve en contactuele werkzaamheden. Met name het vinden en behouden van nieuwe sponsors is van levensbelang voor de Stichting.

Huisvesting:

Stichting Vaarwens heeft geen overhead en geen huisvestingskosten! De Meander V dient als varend kantoor, vergaderruimte, meeting point en bezoekadres. Er is permanent internet en er zijn twee bureau's ingericht om alle administratieve werkzaamheden voor de stichting te kunnen doen. Hierdoor spaart de stichting veel uit.
Met dank aan Evert en Inge, de bewoners van de Meander V die hun huis altijd volledig gratis beschikbaar stellen voor bovenstaande activiteiten.

Beleidsplan:

Het expanderen van de stichting middels een eigen Vaarwensschip om continuiteit te waarborgen en het uitbesteden van de communicatie en administratie om zo de oprichters zich volledig te kunnen laten concentreren op de vaardagen zelf. Belangrijk hierin is het behoud van de originele basis van Stichting Vaarwens waarin het doel van de vaardagen het belangrijkste aspect is.


Vrijwilligers:

Stichting vaarwens word volledig gedreven door vrijwilligers. Deze vrijwilligers kunnen in diverse categorieën worden geplaatst. Zo staan er momenteel in ons bestand:

 • De oprichters en drijvende krachten Evert stel en Inge de graaf.  Aantal: 2 vrijwilligers.
 • Het bestuur. Aantal: 6 vrijwilligers
 • Vaar vrijwilligers (hulp tijdens de vaardagen) Aantal: ±50 vrijwilligers.
 • Vaarwens hulp (mensen die de stichting bij staan met advies, de organisatie, sponsorwerving en bij de evenementen) Aantal: ±40 vrijwilligers.

In totaal wordt de stichting gedreven door ± 90 vrijwilligers.

Stichting Vaar Wens vaart o.a. voor:

 • Ziekenhuizen
 • Hospices
 • Wensstichtingen
 • ALS stichtingen en organisaties
 • Mantelzorg instellingen
 • Palliatieve zorginstellingen
 • Huisartsen
 • En iedere particuliere aanmelder die aan de intakevoorwaarden voldoet.

Beloningsbeleid:

Er is wel een beloningsbeleid. Er kan namelijk wel een vrijwilligersvergoeding verstrekt worden, maar veelal zien de vrijwilligers er van af en schenken het als gift aan de stichting.

Actuele activiteiten:

Voor een beeld van de actuele activiteiten, verwijzen we naar de internetsite onder het item 'Verslagen Vaardagen' op de site.
Alle gemaakte gratis aangeboden vaardagen staan aldaar omschreven en verantwoord.


Vergoedingsstructuur voor het gebruik van de Meander V:236 Art 1

Het bestuur van de stichting heeft de volgende afspraak gemaakt met Meanderships c.q. Dhr. Stel, eigenaar van de Meander V:

Dhr. Stel stelt zijn schip tegen onkostenvergoeding beschikbaar aan de stichting. Dhr. Stel ontvangt geen honorering voor zijn arbeid en doet het op vrijwillige basis.
Zijn onderneming - genaamd Meanderships - geeft aan het begin van elk boekjaar een duidelijk beeld en een calculatie van de kostprijs voor de uitvoering van de vaardagen voor het komend jaar, zodat het bestuur dat kan beoordelen. De calculatie die Meanderships geeft, heeft uitsluitend betrekking op de directe kosten voor het schip per vaardag, vermeerderd met de indirecte kosten zoals catering e.d., dit alles op basis van nacalculatie. Deze constructie heeft het voordeel dat de vaardagen op deze wijze zo goedkoop mogelijk gehouden kunnen worden omdat Meanderships een z.g. "bunkerverklaring" bezit. Dit houdt in dat Meanderships de brandstof voor het schip belastingvrij kan inkopen (ongeveer de helft goedkoper). Ook de kosten voor onderhoud e.d. van het schip zijn hierdoor voordeliger, want middels het BTW nummer en de inkoopkortingen kan het schip voordelig in de vaart blijven.
De kostprijs van de Meander V voor een vaardag bedroeg sinds 2013 € 90,- per vaaruur en dat is voor 2018 voor het eerst met € 5,00 gestegen. Met gemiddeld 5 uren per vaardag kostte een gemiddelde vaardag € 475,- exclusief 6% omzetbelasting. Daarvoor stuurt Meanderships van elke vaardag een factuur naar de stichting met verantwoording van de vaardag, vermeerderd met de gemaakte indirecte kosten als catering e.d.
Voor 2018 en 2019 verwacht men deze calculatie dank zij hulp van velen en sponsoring te kunnen handhaven.

Het meest aktuele financiële jaarverslag en andere stichtingsinfo kunt u in PDF file downloaden op de volgende pagina.

Aldus...

Van-Dijk-logo

Stichting Vaarwens heeft geen overhead en geen huisvestingskosten! De Meander V dient als varend kantoor, vergaderruimte, meeting point en bezoekadres. Er is permanent internet en er zijn twee bureau's ingericht om alle administratieve werkzaamheden voor de stichting te kunnen doen. Hierdoor spaart de stichting veel uit.

We vragen eenieder echter ook resepct te hebben voor de privacy van de bewoners. Aan boord wonen geeft veel vrijheid en dat is de reden waarom het echtpaar deze keuze heeft gemaakt. Tijdens de vaarwensdagen stellen ze al een aantal keren per week hun huis open voor gezelschappen, dus is het belangrijk dat ze de resterende tijd hun schip voor zichzelf kunnen hebben. Kom dus niet zomaar binnenvallen, maar maak eerst een afspraak via de Email of een telefoontje. Dank voor het begrip.

Met dank aan Evert en Inge, de bewoners van de Meander V die hun huis altijd volledig gratis beschikbaar stellen voor bovenstaande activiteiten.

Huisvesting 1
Huisvesting-21
Huisvesting-22
Huisvesting-23
Huisvesting-24
Huisvesting-25
Huisvesting-26
Huisvesting-27
Huisvesting-28
Huisvesting-29
Huisvesting-30
Huisvesting-32
Huisvesting-33
Haal het maximale uit uw giften

Logo Belastingdienst.svgDe aftrek van giften aan goede doelen kent fiscale beperkingen. Met de juiste voorbereiding profiteert iedereen maximaal van een gift, ook u! Nalaten aan een unieke stichting zonder strijkstok
Vaardagen zoals u misschien wel zelf hebt ervaren blijvend mogelijk maken. Ook na uw overlijden kan dat.
Veel mensen geven tijdens hun leven aan het goede doel. Ze doen iets in de collectebus of maken geld over naar aanleiding van een actie op de televisie. Ook voor Stichting Vaarwens worden veel initiatieven genomen om de nodige middelen bijeen te krijgen. Immers voor de realisatie van de vaardagen zijn we afhankelijk van donaties. Steeds meer mensen besluiten om (een deel van) hun nalatenschap aan een goed doel te schenken omdat ze het belangrijk vinden dat er ook na hun overlijden wordt doorgewerkt aan het ideaal dat ze hebben. Zo kan ook na het overlijden worden bijgedragen aan een betere wereld. Nalaten aan een goed doel kan alleen via een testament dat door een notaris is opgemaakt. Een codicil (eigen handgeschreven verklaring) is niet voldoende. Stichting Vaarwens kent ook de mogelijkheid om in het testament te worden opgenomen. Onderstaand volgt een korte uitleg hoe u dat eenvoudig kunt realiseren. Het is een mooie gedachte om mee te kunnen werken aan de realisatie van de vaardagen die de Stichting Vaarwens organiseert.

En zoals al aangegeven, elke euro wordt aan het verzorgen van de vaardagen besteed, want management en overhead daar doet Stichting Vaarwens niet aan.

Meerdere manieren:
Er bestaan meerdere manieren om na te laten aan Stichting Vaarwens:

1) Nalatenschap, Stichting Vaarwens, is erfgenaam:

Als (mede)erfgenaam heeft Stichting Vaarwens, alleen of samen met andere erfgenamen recht op de hele nalatenschap. Stichting Vaarwens en eventuele mede-erfgenamen erven dan alle baten en schulden van de nalatenschap. In de praktijk zal Stichting Vaarwens een nalatenschap altijd ‘beneficiair’ aanvaarden zoals dat wordt genoemd. Door deze manier van aanvaarden is Stichting Vaarwens niet met zijn eigen vermogen aansprakelijk voor de schulden die ook onderdeel van een nalatenschap kunnen zijn.
Wilt u na overlijden een gift nalaten aan Stichting Vaarwens, dan dient dat te worden vastgelegd in uw testament. U bepaalt immers zelf wie uw erfgenamen zijn. Dat kunnen personen zijn. Maar u kunt ook een goed doel - zoals Stichting Vaarwens - als (mede)erfgenaam benoemen. Maakt u géén testament en heeft u geen kinderen, dan erven uw familieleden. Zijn die er niet, dan gaat uw erfenis naar de overheid.

2) Stichting Vaarwens krijgt een legaat:

Wilt u een bepaald geldbedrag, een huis, een stuk land, een boot, sieraad of een waardevol schilderij uit uw erfenis nalaten, dan heet dat een 'legaat'.
Wilt een legaat nalaten zoals hierboven omschreven denk dan wel eerst goed na over de emotionele waarde die het heeft, dan is het misschien beter deze na te laten aan familie of vrienden.
De ontvanger van dat legaat heet 'legataris'. Deze is niet aansprakelijk voor eventuele schulden uit een erfenis. Als Stichting Vaarwens een legaat ontvangt, hoeft zij als goed doel door haar ANBI-status geen successierechten te betalen.
ANBI vaarwens
ANBI Stichting:

Onze stichting heeft een ANBI status en is daarmee door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dergelijke instellingen kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven en schenken.
Ook een legaat moet in een testament worden vastgelegd. In dat geval is het goede doel benoemd als legataris in het testament. Voor een legaat is de z.g. beneficiaire aanvaarding niet nodig.

3) Periodieke schenking:

Uw belastingvoordeel is groot wanneer een schenking wordt verdeeld over tenminste vijf kalenderjaren. Deze periodieke schenking krijgt dan de vorm van een lijfrente die wordt vastgelegd in een notariële akte. Gedurende vijf jaar achtereen dient minimaal eenmaal per jaar een vast bedrag te worden geschonken. Bij een periodieke schenking is de jaarlijkse betaling in zijn geheel (zonder drempel of maximum) aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De hoogte van de belastingaftrek is afhankelijk van het belastbaar inkomen en kan oplopen tot 52%. Is uw schenking minimaal 1% en maximaal 10% van het verzamelinkomen (met een minimum van € 60), dan is uw gift volledig fiscaal aftrekbaar.


4) Eenmalige schenking:

Het bedrag kunt u overmaken naar: ING bank IBAN NL 17 INGB0005659179
nalaten

Uw schenking:

De stichting draait geheel op vrijwilligers, uw donatie wordt volledig benut om de kosten van een vaardag te financieren.
Hierna volgen nog wat adviezen die belangrijk zijn bij uw beslissing.

Executeur:
Het is raadzaam in het testament een executeur te benoemen, dat kan een door u gekozen persoon zijn, die u vertrouwd. Bij een beneficiaire aanvaarding moet de nalatenschap wettelijk vereffend worden. Een executeur (en alleen de executeur) kan verklaren dat de nalatenschap ruim positief is om alle schulden te voldoen. Door deze verklaring hoeft de nalatenschap niet wettelijk vereffend te worden wat veel extra werkzaamheden met zich meebrengt.

Efficiënt:

Het goede doel dat in een testament staat zal de nalatenschap zo efficiënt mogelijk proberen af te wikkelen om zodoende een hoog rendement uit de nalatenschap te halen.

Een aantal goede doelen werkt samen om nalatenschappen zo efficiënt mogelijk af te wikkelen. Ze laten de afwikkeling van de nalatenschappen begeleiden en controleren door Bureau Nalatenschappen van Goede Doelen Nederland (zie internetsite aan het eind). De executeur en de notaris van de erflater krijgen met dit bureau te maken tijdens de afwikkeling van de nalatenschap. Bij het opmaken van een testament heeft het Bureau Nalatenschappen geen rol.

Kinderen:

Iedereen mag zelf beslissen wie hij (zij) tot erfgenaam benoemt, maar als kinderen (of kleinkinderen, in de plaats van overleden ouders) zijn onterfd dan kunnen ze na het overlijden van de (groot)ouder een beroep doen op hun legitieme portie. Dit is het minimale wettelijke deel waarop een (klein)kind aanspraak kan maken ofwel de helft van hun gewone kindsdeel als zij niet zouden zijn onterfd. In dergelijke situatie is het raadzaam dit met de notaris te bespreken.

Meer informatie:

Kortom, er zijn allerlei mogelijkheden om de Stichting Vaarwens met een nalatenschap te steunen.
Ook na uw leven kunt u van grote betekenis zijn voor de realisatie van een vaardag, zoals ook U die wellicht hebt ervaren. U kunt dit bereiken via een nalatenschap. Dit doet u o.a. door Stichting Vaarwens als begunstigde in uw testament op te nemen, zo kunt u een blijvende rol van betekenis spelen. Hieronder vind u meer informatie hierover. Uiteraard kunt u met vragen ook bij ons maar ook bij uw notaris terecht.
Hierna volgen nog enkele handige internetsites:

www.nutestament.nl
www.nunotariaat.nl
www.toegift.nl
www.goededoelennederland.nl
 • 1
 • 2