header2

Financiële structuur van de stichting

Vergoedingsstructuur voor het gebruik van de Meander V:236 Art 1

Het bestuur van de stichting heeft de volgende afspraak gemaakt met Meanderships c.q. Dhr. Stel, eigenaar van de Meander V:

Dhr. Stel stelt zijn schip tegen onkostenvergoeding beschikbaar aan de stichting. Dhr. Stel ontvangt geen honorering voor zijn arbeid en doet het op vrijwillige basis.
Zijn onderneming - genaamd Meanderships - geeft aan het begin van elk boekjaar een duidelijk beeld en een calculatie van de kostprijs voor de uitvoering van de vaardagen voor het komend jaar, zodat het bestuur dat kan beoordelen. De calculatie die Meanderships geeft, heeft uitsluitend betrekking op de directe kosten voor het schip per vaardag, vermeerderd met de indirecte kosten zoals catering e.d., dit alles op basis van nacalculatie. Deze constructie heeft het voordeel dat de vaardagen op deze wijze zo goedkoop mogelijk gehouden kunnen worden omdat Meanderships een z.g. "bunkerverklaring" bezit. Dit houdt in dat Meanderships de brandstof voor het schip belastingvrij kan inkopen (ongeveer de helft goedkoper). Ook de kosten voor onderhoud e.d. van het schip zijn hierdoor voordeliger, want middels het BTW nummer en de inkoopkortingen kan het schip voordelig in de vaart blijven.
De kostprijs van de Meander V voor een vaardag bedroeg sinds 2013 € 90,- per vaaruur en dat is voor 2018 voor het eerst met € 5,00 gestegen. Met gemiddeld 5 uren per vaardag kostte een gemiddelde vaardag € 475,- exclusief 6% omzetbelasting. Daarvoor stuurt Meanderships van elke vaardag een factuur naar de stichting met verantwoording van de vaardag, vermeerderd met de gemaakte indirecte kosten als catering e.d.
Voor 2018 en 2019 verwacht men deze calculatie dank zij hulp van velen en sponsoring te kunnen handhaven.

Het meest aktuele financiële jaarverslag en andere stichtingsinfo kunt u in PDF file downloaden op de volgende pagina.

Aldus...

Van-Dijk-logo