header2

Informatie over schenkingen en legaten

ANBI vaarwens

Anbi:

Uw schenking aan Stichting Vaarwens komt altijd goed terecht. Onze ANBI status staat daar garant voor. Graag maken wij gebruik van uw steun voor het schenken van gratis vaardagen aan onze medemens in zijn/haar laatste levensfase. Hieronder vindt u informatie over diverse vormen van financiële steun en belastingopties.

Eenmalige schenking:

Het bedrag dat u wilt schenken kunt u overmaken naar de ING bank op het IBAN rekeningnummer NL 17 INGB0005659179. De hoogte van de belastingaftrek is afhankelijk van het belastbaar inkomen en kan oplopen tot 52%. Is uw schenking minimaal 1% en max. 10% van het verzamelinkomen (met een minimum van € 60), dan is uw gift volledig fiscaal aftrekbaar.

Periodieke schenking:

Uw belastingvoordeel is het grootst wanneer een schenking wordt verdeeld over tenminste vijf kalenderjaren. Deze periodieke schenking krijgt dan de vorm van een lijfrente die wordt vastgelegd in een notariële akte. Gedurende vijf jaar achtereen dient minimaal eenmaal per jaar een vast bedrag te worden geschonken. Bij een periodieke schenking is de jaarlijkse betaling in zijn geheel (zonder drempel of maximum) aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Nalaten:

Via een testament kunt u een schenking nalaten aan Stichting Vaarwens. Ook bestaat de optie om het Stichting Vaarwens tot erfgenaam te benoemen. U kunt zelf aangeven welk percentage van uw nalatenschap u aan onze stichting wilt geven, dit wordt dan vastgelegd in uw testament. Wanneer u een vooraf vastgesteld bedrag wilt doneren, kunt u het Stichting Vaarwens een legaat toewijzen. De stichting is vrijgesteld van schenkingsrecht en successierecht, waardoor u er zeker van bent dat uw gift daar terecht komt waar u wilt.

Ons verzoek:

Help ons de vaardagen te kunnen blijven schenken en doneer mee aan een dag ontzorgen en vergetelheid.

Uw schenking:

Van uw donatie blijft niets aan de strijkstok hangen, want de stichting draait volledig op vrijwilligers. Uw donatie wordt volledig benut om de kosten van en vaardag te financieren.

Onze tegenprestatie:

Een vaardag wordt volledig en kosteloos voor de gasten verzorgd.
Daarbij behoort o.a. de gehele organisatie, eventueel ambulance transport, eventuele verpleging, de catering, de onkosten voor het inzetten van het schip etc...
De stichting heeft geen overhead en drijft op ongeveer 50 vrijwilligers, aangestuurd door de oprichters Inge de Graaf en Evert Stel.

Meer weten over schenken en nalaten? Neemt u gerust contact met ons op via de contactpagina.