header2

Assistentie gezocht

Een vaarwens is geen luxe!

Er wordt hard gewerkt bij jachtwerf SRF te Harlingen aan de bouw van de "Vaarwens". Het is hoog tijd, willen in de komende jaren alle vaarwensaanvragen tijdig kunnen blijven honoreren.

Onze gasten zijn vaak mensen van de laatste dagen, dus varen met spoed is eerder noodzaak dan luxe!Ik wist hetWaarom?

De aanvragen worden zo veelvuldig dat het tijd wordt voor een uitwijkmogelijkheid. Dat zien we in de vorm van een eigen vaarwens schip, dat naast de Meander V inzetbaar zal kunnen zijn en wordt bemand door ons en ervaren schippers en vrijwilligers. Om alle individuele vaarwensen te kunnen blijven vervullen, moet er een eigen aangepast Vaarwens schip komen.
De voordelen

*     De continuïteit van Stichting vaarwens wordt gewaarborgd

*     Er is altijd een tweede schip voorhanden om een spoedwens in te vullen

*     Er kan 7 dagen per week, 52 weken per jaar gevaren worden

*    Bij ziekte, pech of calamiteiten is er een reserveschip inzetbaar

*    De Meander V en haar bewoners worden minder vaak belast

*    Het nieuwe schip is volledig aangepast voor haar vaardoel

*    Er kan vanuit verschillende locaties gevaren worden

Financiën

Onlosmakelijk hierbij is het inzamelen van de benodigde financiën. Na gesprekken met fiscalisten, ontwerpers en bouwers, verwachten we inmiddels de onlangs begrote som van ruim € 650.000,- nodig te hebben om het nieuwe schip te realiseren. Daarvoor worden door onze ambassadeurs en speciale sponsor wervingseenheden acties ondernomen. U zult ons daardoor ongetwijfeld tegenkomen bij acties en in het nieuws.

Wat kunt u doen?

Omdat elk bedrag wat de Stichting krijgt wordt gebruikt om haar zieke gasten een mooie dag op het water te geven, durven we te vragen. Te vragen om meer financiële bijdragen, te vragen om initiatieven te bedenken en te realiseren (bv statiegeld van lege flessen, opbrengst rommelmarkt, sponsorloop, golf, dart, tennis,- toernooien, marathons, eindejaar kerstpakketten doneren en zo nog veel meer. Denk ook aan legaten en nalatenschappen. U bent de belangrijkste schakel in deze keten. Zonder donateurs en sponsoren kunnen we geen vaarwensen vervullen voor hen die niet lang meer hebben en zeker ook voor de herinnering die we maken voor de partner, de kinderen, de ouders, de vrienden. Nog een keer met elkaar het water op.


Help en doneer op
NL17INGB0005659179
t.n.v. Stichting Vaarwens o.v.v. Vaarwensschip

 

Vaarwensschip 2

E-mail