header2

Het projectplan

Monitoring en Evaluatie van het projectplan:

Het dagelijks bestuur van Stichting Vaarwens is verantwoordelijk voor de uitvoering van het project. Zij komen gedurende de uitvoering van het project maandelijks bij elkaar om de vorderingen te bespreken. Tussentijdens is er ook bijna dagelijks contact over de ontwikkelingen en de te maken keuzes. Daarnaast is er een specifiek werkteam opgericht voor de bouw van het nieuwe schip. Deze werkgroep bestaat uit personen die allen vanuit een bepaald werkveld input kunnen leveren aan de realisatie van het project.

Dit zijn o.a.
*  Douwe Gorter (technisch toezichthouder)
*  Gerard Holterman (financieel en regie vanuit bestuur)
*  Wychard Raadsveld (projectcoördinator namens SRF)
*  Evert Stel (ontwerp begeleiding)

Projectplan downloaden:
Wilt u het complete projectplan lezen, klik dan op deze link om het volledige document te downloaden.

Tekening schip 3