header2

Ons Bestuur

Het bestuur van Stichting Vaarwens is alsvolgt samengesteld:

Bestuur:


  • Mw. Inge de Graaf - Statutair directeur
  • Mw. Liselotte van Donselaar - Voorzitter
  • Dhr. Harrie Vriezen - Secretaris
  • Dhr. Robert Diele - Penningmeester
  • Dhr. Frans de Jong - Bestuurslid

A Inge de Graaf - Directeur
B Liselotte van Donselaar - Voorzitter
C Harrie Vriezen - Secretaris
D Robert Diele - Penningmeester
E Frans de Jong - Bestuurslid