Skip to main content

Informatie over periodiek schenken

U kunt fiscaal voordeel genieten door periodiek te schenken. Het voordeel is dat de periodieke gift volledig aftrekbaar is van de belasting (een normale gift is niet, of slechts voor een deel aftrekbaar). Dit geldt niet alleen voor een grote schenking. Donateurs kunnen hun gewone jaarlijkse bijdrage omzetten in een periodieke schenking en daarmee fiscaal voordeel halen.
Voorheen was voor het opstellen van een gift tussenkomst van een notaris vereist. Dat is niet meer. Een periodieke gift kan rechtstreeks met Stichting Vaarwens worden afgesproken en vastgelegd. Voorwaarde voor aftrekbaarheid van de periodieke gift is dat deze voor minimaal vijf achtereenvolgende jaren wordt vastgelegd. U geeft Stichting Vaarwens daarmee ook zekerheid voor de toekomst.

Met deze vorm van schenken kunt u uw jaarlijkse bijdrage aan Stichting Vaarwens in uw aangifte inkomstenbelasting volledig in mindering brengen op uw belastbaar inkomen, zonder dat u hiervoor eerst de giftendrempel (1% van uw belastbaar inkomen) moet overschrijden.

Hoe te regelen?
Met ingang van 1 januari 2014 is de wetgeving met betrekking tot periodiek schenken gewijzigd. Waar voorheen een notariële akte noodzakelijk was, is dat nu niet meer het geval. Een schriftelijke overeenkomst tussen schenker en ontvanger is voldoende.

Standaardovereenkomst:
U kunt daarvoor de standaardovereenkomst om periodiek te schenken in het vak hiernaast bekijken, downloaden en/of invullen.
De gegevens van Stichting Vaarwens staan al ingevuld.
U ondertekent zowel het exemplaar voor uzelf, als voor Stichting Vaarwens en stuurt beide exemplaren naar:

Jachthaven Naarden t.a.v. Stichting Vaarwens
Onderwal 4 -6
1411 LV Naarden. 
T.a.v. afd. donaties


Stichting Vaarwens ondertekent beide exemplaren. U ontvangt één exemplaar retour dat u bij uw belastingadministratie dient te bewaren. De Belastingdienst kan hier namelijk om vragen (steeksproefgewijs) als bewijsstuk van uw schenkingsaftrek.

Betalingsvolmacht:
Wilt u dat uw periodieke gift in geld automatisch naar Stichting Vaarwens wordt overgemaakt? Dan kunt u het formulier 'Betalingsvolmacht' gebruiken.
Als u het formulier helemaal invult en naar Stichting Vaarwens stuurt, geeft u Stichting Vaarwens toestemming om de gift automatisch van uw rekening af te schrijven.
Voor meer informatie over periodiek schenken, kunt u terecht op deze pagina op de site van de belastingdienst.ANBI vaarwens

Goed om te weten dat Stichting Vaarwens een erkend goed doel is en door de belastingdienst wordt aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Stichting Vaarwens is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Uw belastingvoordeel is groot wanneer een schenking wordt verdeeld over tenminste vijf kalenderjaren. Deze periodieke schenking krijgt dan de vorm van een lijfrente die u in uw belastingaangifte kunt verwerken. Gedurende vijf jaar achtereen dient minimaal eenmaal per jaar een vast bedrag te worden geschonken. Bij een periodieke schenking is de jaarlijkse betaling in zijn geheel (zonder drempel of maximum) aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De hoogte van de belastingaftrek is afhankelijk van het belastbaar inkomen en kan oplopen tot 52%. Is uw schenking minimaal 1% en maximaal 10% van het verzamelinkomen (met een minimum van € 60), dan is uw gift volledig fiscaal aftrekbaar.