header2

Informatie over schenkingen en legaten

Haal het maximale uit uw giften

Logo Belastingdienst.svgDe aftrek van giften aan goede doelen kent fiscale beperkingen. Met de juiste voorbereiding profiteert iedereen maximaal van een gift, ook u! Nalaten aan een unieke stichting zonder strijkstok
Vaardagen zoals u misschien wel zelf hebt ervaren blijvend mogelijk maken. Ook na uw overlijden kan dat.
Veel mensen geven tijdens hun leven aan het goede doel. Ze doen iets in de collectebus of maken geld over naar aanleiding van een actie op de televisie. Ook voor Stichting Vaarwens worden veel initiatieven genomen om de nodige middelen bijeen te krijgen. Immers voor de realisatie van de vaardagen zijn we afhankelijk van donaties. Steeds meer mensen besluiten om (een deel van) hun nalatenschap aan een goed doel te schenken omdat ze het belangrijk vinden dat er ook na hun overlijden wordt doorgewerkt aan het ideaal dat ze hebben. Zo kan ook na het overlijden worden bijgedragen aan een betere wereld. Nalaten aan een goed doel kan alleen via een testament dat door een notaris is opgemaakt. Een codicil (eigen handgeschreven verklaring) is niet voldoende. Stichting Vaarwens kent ook de mogelijkheid om in het testament te worden opgenomen. Onderstaand volgt een korte uitleg hoe u dat eenvoudig kunt realiseren. Het is een mooie gedachte om mee te kunnen werken aan de realisatie van de vaardagen die de Stichting Vaarwens organiseert.
 
1) Nalatenschap, Stichting Vaarwens, is erfgenaam:
 

Als (mede)erfgenaam heeft Stichting Vaarwens, alleen of samen met andere erfgenamen recht op de hele nalatenschap. Stichting Vaarwens en eventuele mede-erfgenamen erven dan alle baten en schulden van de nalatenschap. In de praktijk zal Stichting Vaarwens een nalatenschap altijd ‘beneficiair’ aanvaarden zoals dat wordt genoemd. Door deze manier van aanvaarden is Stichting Vaarwens niet met zijn eigen vermogen aansprakelijk voor de schulden die ook onderdeel van een nalatenschap kunnen zijn.
Wilt u na overlijden een gift nalaten aan Stichting Vaarwens, dan dient dat te worden vastgelegd in uw testament. U bepaalt immers zelf wie uw erfgenamen zijn. Dat kunnen personen zijn. Maar u kunt ook een goed doel - zoals Stichting Vaarwens - als (mede)erfgenaam benoemen. Maakt u géén testament en heeft u geen kinderen, dan erven uw familieleden. Zijn die er niet, dan gaat uw erfenis naar de overheid.

2) Stichting Vaarwens krijgt een legaat:

Wilt u een bepaald geldbedrag, een huis, een stuk land, een boot, sieraad of een waardevol schilderij uit uw erfenis nalaten, dan heet dat een 'legaat'.
Wilt een legaat nalaten zoals hierboven omschreven denk dan wel eerst goed na over de emotionele waarde die het heeft, dan is het misschien beter deze na te laten aan familie of vrienden.
De ontvanger van dat legaat heet 'legataris'. Deze is niet aansprakelijk voor eventuele schulden uit een erfenis. Als Stichting Vaarwens een legaat ontvangt, hoeft zij als goed doel door haar ANBI-status geen successierechten te betalen.

ANBI Stichting:
Onze stichting heeft een ANBI status en is daarmee door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dergelijke instellingen kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven en schenken.
Ook een legaat moet in een testament worden vastgelegd. In dat geval is het goede doel benoemd als legataris in het testament. Voor een legaat is de z.g. beneficiaire aanvaarding niet nodig.
nalaten
Executeur:
Het is raadzaam in het testament een executeur te benoemen, dat kan een door u gekozen persoon zijn, die u vertrouwd. Bij een beneficiaire aanvaarding moet de nalatenschap wettelijk vereffend worden. Een executeur (en alleen de executeur) kan verklaren dat de nalatenschap ruim positief is om alle schulden te voldoen. Door deze verklaring hoeft de nalatenschap niet wettelijk vereffend te worden wat veel extra werkzaamheden met zich meebrengt.

Efficiënt:
Het goede doel dat in een testament staat zal de nalatenschap zo efficiënt mogelijk proberen af te wikkelen om zodoende een hoog rendement uit de nalatenschap te halen.

Kinderen:
Iedereen mag zelf beslissen wie hij (zij) tot erfgenaam benoemt, maar als kinderen (of kleinkinderen, in de plaats van overleden ouders) zijn onterfd dan kunnen ze na het overlijden van de (groot)ouder een beroep doen op hun legitieme portie. Dit is het minimale wettelijke deel waarop een (klein)kind aanspraak kan maken ofwel de helft van hun gewone kindsdeel als zij niet zouden zijn onterfd. In dergelijke situatie is het raadzaam dit met de notaris te bespreken.

Meer informatie:
Kortom, er zijn allerlei mogelijkheden om de Stichting Vaarwens met een nalatenschap te steunen.
Ook na uw leven kunt u van grote betekenis zijn voor de realisatie van een vaardag, zoals ook U die wellicht hebt ervaren. U kunt dit bereiken via een nalatenschap. Dit doet u o.a. door Stichting Vaarwens als begunstigde in uw testament op te nemen, zo kunt u een blijvende rol van betekenis spelen. Hieronder vind u meer informatie hierover. Uiteraard kunt u met vragen ook bij ons maar ook bij uw notaris terecht.
Hierna volgen nog enkele handige internetsites:

www.nutestament.nl
www.nunotariaat.nl
www.toegift.nl
www.goededoelennederland.nl