header2

Regelementen sponsorvermelding

SamenOp onze website staan veel sponsoren vermeld onder diverse rubrieken.
Dat zijn:

Bedrijven sponsoren
• Ondersteunende havens
• Vaarwensschip sponsoren
• Ondersteunende stichtingen en fondsen
• Vrienden van Vaarwens
• Particuliere sponsoren
• Voormalige sponsoren


Bedrijven sponsoren:
Deze groep wordt vermeld bij een donatie van minimaal € 500,- of meer voor een vol jaar.

Ondersteunende havens:

Hieronder worden alle havens vermeld waar we welkom zijn en gesponsord worden middels de havengelden. Deze lijst is permanent.

Vaarwensschip sponsoren:
Deze groep wijst voor zich en zal de komende 10 jaar ongewijzigd blijven staan. Mocht er een sponsor bij komen (iemand die een kostbare wijziging aan het schip aanbrengt), dan wordt deze hieraan toegevoegd.

Ondersteunende stichtingen en fondsen:

Via allerlei wegen benaderen we stichtingen en fondsen en worden daardoor ondersteund. Sommigen willen wel op de website genoemd worden, anderen expliciet niet. Na een termijn van 3 kalenderjaren wordt deze lijst herzien en zal jaarlijks bijgewerkt worden.

Vrienden van Vaarwens:

Een aantal bedrijven, sympathiserende organisaties en andere enthousiaste instellingen (zijnde geen financieel donerende bedrijven of stichtingen) die Stichting Vaarwens extern met grote regelmaat middels allerlei activiteiten ondersteunen, worden als 'Vrienden van Vaarwens' vermeld op deze pagina.
Deze activiteiten kunnen zijn met enige regelmaat:

Werkzaamheden voor de stichting verrichten
• Donateurs werven
• Donatie- en inzamelingsacties organiseren
• Verkopen van artikelen voor de stichting
• Bekendheid genereren
• Middelen verstrekken/uitlenen voor evenementen en beurzen
• Etc…


Particuliere sponsoren:
Iedere Particuliere sponsor die een actie op zet wegens een verjaardag / huwelijksfeest o.i.d. wordt permanent vermeld onder het blog ‘Loflijke initiatieven’.

Voormalige sponsoren:
De bedrijven, serviceclubs, instanties en fondsen die ons in de afgelopen 12 jaren financieel of materieel hebben ondersteund, worden na afloop van de sponsortermijn op hun pagina verplaatst naar het item ‘Voormalige Sponsoren’.
We blijven allen altijd dankbaar voor de ondersteuning, die we zo hard nodig hebben om een dag te kunnen blijven varen, te geven, te ontzorgen...
Als dus een termijn verstreken is, blijven ze op de website staan, maar worden verplaatst onder deze rubriek ‘Voormalige sponsoren’ opdat we ze nooit zullen vergeten voor hun bijdrage aan de stichting.