header2

Informatie over Stichting Vaarwens

Per 1-1-2014 zijn wij vanwege onze ANBI status verplicht de volgende gegevens over onze stichting te publiceren:

ANBI vaarwens

Gegevens Stichting Vaarwens

Postadres instelling:
Onderwal 4
1411 LV Naarden

N.B. Dit is geen bezoekadres maar een postadres! Kijk op Meander Aktueel in de rechter kolom voor het aktuele vaargebied van de Vaarwensschepen en het bezoekadres van ons varend kantoor.
Telefoon: 020 2441092

Inschrijfnummers Bank, KVK en RSIN:

ING Bank: IBAN: NL17 INGB 0005 6591 79

Kamer van Koophander nr: 01128955

RSIN ANBI nummer: 819192387

ANBI doelstelling van Stichting Vaarwens:

De Stichting Vaarwens vaart gratis dagtochten met langdurig zieken en met mensen die een zeer slechte levensverwachting hebben door een levensbedreigende ziekte.

Analyse:

Begonnen als levensinvulling voor de oprichters is Stichting Vaarwens binnen vier jaar uitgegroeid tot een volwaardige organisatie met alle bijkomstigheden van sponsoring, administratie en samenwerkingsverbanden met gevarieerde bedrijven, instellingen en andere betrokken partijen. Hierdoor is er minder tijd voor de vaardagen zelf. Uitbesteding van bepaalde werkzaamheden is kenbaar gemaakt voor het zich concentreren op de vaardagen zelf en niet op alle bijkomende administratieve en contactuele werkzaamheden. Met name het vinden en behouden van nieuwe sponsors is van levensbelang voor de Stichting.

Vrijwilligers:

Stichting vaarwens wordt bijna volledig gedreven door vrijwilligers.

 • De oprichters en drijvende krachten zijn Evert Stel en Inge de Graaf. Inge heeft onlangs de functie van statutair directeur op zich genomen.
 • Het bestuur. Aantal: 4 vrijwilligers
 • De stichting heeft 1 medewerker in vaste deeltijddienst
 • Vaar vrijwilligers (hulp tijdens de vaardagen) Aantal: ±50 vrijwilligers.
 • Vaarwens hulp (mensen die de stichting bij staan met advies, de organisatie, sponsorwerving en bij de evenementen) Aantal: ±40 vrijwilligers.

In totaal wordt de stichting gedreven door ± 90 vrijwilligers.

Stichting Vaar Wens vaart o.a. voor:

 • Ziekenhuizen
 • Hospices
 • Wensstichtingen
 • ALS stichtingen en organisaties
 • Mantelzorg instellingen
 • Palliatieve zorginstellingen
 • Huisartsen
 • En iedere particuliere aanmelder die aan de intakevoorwaarden voldoet.

Beloningsbeleid:

Er is wel een beloningsbeleid. Er kan namelijk wel een vrijwilligersvergoeding verstrekt worden, maar veelal zien de vrijwilligers er van af en schenken het als gift aan de stichting.

Actuele activiteiten:

Voor een beeld van de actuele activiteiten, verwijzen we naar de internetsite onder het item 'Verslagen Vaardagen' op de site.
Alle gemaakte gratis aangeboden vaardagen staan aldaar omschreven en verantwoord.