Skip to main content

Stichting Vaarwens Nieuws

Februari 2024: Afscheid nemen van twee ambassadeurs

AfscheidJarenlang hebben Klaas Wilting en Luzette Kroon zich als ambassadeurs van Stichting Vaarwens enorm ingezet. Helaas kunnen zij het vertegenwoordigen van de stichting niet langer meer combineren met hun werkzaamheden en bezigheden en hebben daarom hun ambassadeurschap beëindigd. We zijn hen dankbaar voor hun waardevolle inzet en betrokkenheid en voor alles wat zij de afgelopen jaren voor Stichting Vaarwens hebben betekend.