header2

We hebben in 2021 gevaren op:

Vaarwens 841 op 03-05-2021

Een schipperskind vaart weer…841 Jos 10
-
De ziekte ALS waart nog altijd vrij rond en zoekt zijn slachtoffers, zonder dat we weten waardoor het je treft. Er wordt veel onderzoek naar gedaan, maar het is nog steeds koffiedik kijken…
We kregen de aanmelding voor een vaarwens van Joyce via de schoondochter van de gaste - die ons op internet had gevonden - met de volgende informatie: “De diagnose ALS is rond september 2019 gesteld. Inmiddels is mijn schoonmoeder niet meer in staat om te spreken en bewegen wordt steeds moeilijker. Als schoondochter dacht ik dat een vaarwens mooi voor haar zou zijn, aangezien José is opgegroeid als schipperskind, net als haar man.”
Op de planning wordt gelijk actie ondernomen en vandaag is de vaardag voor José om herinneringen op te halen.
-
Het wordt deze week onstuimig weer dat meer op herfst lijkt dan op voorjaar, maar we varen beschut in Amsterdam, dus gaan de geplande vaarwensen gewoon door. Vandaag is het nog mooi, dus José treft het!
Dagschipper Frouk en boots Harrie zijn op tijd bezig het schip klaar te maken voor rolstoelbezoek. Harrie heeft zachte lekkernijen ingekocht, want José kan nauwelijks nog slikken. Even later pruttelt de koffiepot en het wachten is op onze gasten, die even later aankomen met eigen vervoer na een ritje van een dik half uur vanuit Oudkarspel. Er volgt een warm onthaal door Frouk en Harrie voor José, haar man Henk, dochter Denise en zoon Marcel en daarna gaan we snel aan boord.
José krijgt pretogen als ze aan boord gereden wordt, want als schipperskind liggen er veel dierbare herinneringen op het water…
-
Frouk doet een welkomstpraatje en we maken een vaarplan. De dag kan niet te lang duren, want José haar energievoorraad is nog zeer beperkt. Dan gaan de trossen los en we gaan een rondje Amsterdam doen, zodat we mooi op tijd weer terug zijn. Frouk vaart bakboord uit en gaat in de opvaart richting Oranjesluizen. Overal waar we even naar binnen kunnen, maken we een rondje en José laaft zich aan de varende wereld van sleepboten, vrachtschepen, zeeschepen en jachten. Ook ons favoriete rondje door het Vliegenbos achter de Nieuwendammerdijk doet ieders ogen ver openen bij het zien van de knusse woongemeenschap op, aan en bij het water. Onderweg serveert Harrie een voortreffelijke lunch en ook José krijgt het een en ander binnen…
-
We varen terug naar de plaats van afvaart in de Amsterdam Marina en maken aanstalten om van boord te gaan, maar er is nog tijd voor een kopje koffie. José wil haar dank uitspreken, maar die ellendige rotziekte belet het haar. We worden allen stil en nemen met mededogen afscheid van het dapper strijdende schipperskind, dat vandaag nog éénmaal samen met haar gezin voer…
-
Sterkte José
Auteur Vaarwens.
-
Met dank aan:
Dagschipper Frouk en boots Harrie voor hun inzet
Amsterdam Marina / Jachthaven Groep voor het beschikbaar stellen van de ligplaats
Discovery Nederland voor de parkeergelegenheid
Broodje Vasum voor de gedeelde sponsoring van de lunch
en alle sponsoren die deze dag gratis mogelijk maakten...
-
In afwachting van het verslag van de opvarenden…


-
Jos 11
Jos 14
Jos 15
Jos 16
Jos 17
Jos 19
Jos 20
Jos 25
Jos 26
Jos 28
Jos 30
Jos 34
Jos 38
Jos 44
Jos 45
Jos 47

-

E-mail